Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Zalety i wady franchisingu dla franchisodawcy

Firma franchisodawcy ma nieco inną pozyqę jako strona umowy franchisingowej. To ona jest właścicielem przedmiotu franchisingu i jako taka określa warunki umowy. Korzyści dla franchisodawcy są następujące:

Franchising daje franchisodawcy możliwość ekspansji na różne rynki bez angażowania własnego kapitału oraz bez potrzeby zdobywania kapitału z innych źródeł. Franchiso- biorcy angażują swoje kapitały i ryzykują wejście na nowy rynek. Zatem franchisodawca może rozwijać się korzystając z kapitału biorcy. W przypadku, gdy firma ta stworzy sieć franchisobiorców, jej ekspansja może być znaczna. Należy zaznaczyć, że najczęściej firma franchisodawcy stara się stworzyć sieć składającą się z dużej liczby podmiotów.

Firma franchisodawcy ma mniejszy problem z zatrudnieniem i wykorzystaniem personelu. Dobiera jedynie franchisobiorców, którzy we własnym zakresie rozwiązują kwestie związane z efektywnością pracy swoich pracowników.

Każdy franchisobiorca, mając przedsiębiorstwo będące jego własnością, minimalizuje koszty i maksymalizuje sprzedaż. Motywacja właściciela do efektywnej pracy jest mocniejsza niż menedżera. Zatem zaangażowane środki będą znacznie lepiej wykorzystane.

Franchisodawca, rozwijający franchising, może w swoich planach rozwojowych uwzględniać większą sprzedaż wyrobów czy usług. Umowa franchisingowa zwykle wiąże fran- chisobiorcę tak, że nie może on sprzedawać innych produktów i usług.

W niektórych przypadkach rozwinięcie sieci franchisingowej jest warunkiem świadczenia usług w ramach zawieranego kontraktu, np. prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa posiadającego mnóstwo samodzielnych jednostek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.