Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wymogi kompetencyjne stanowiska czy grupy stanowisk? cz. II

Według obiegowych poglądów największy poziom stresu jest przypisywany najważniejszym hierarchicznie stanowiskom. Nie odpowiada to prawdzie. W rzeczywistości – jak wykazują zgodnie różne badania – najbardziej stresująca jest właśnie praca na taśmach o cyklu wymuszonym. Jest ona anonimowa, pozbawiona jakichkolwiek cech twórczości, samodzielności i decyzyjności. Treść pracy jest tam skrajnie zubożona. Do tego dochodzi obciążająca dodatkowo presja czasu. Trudno się więc dziwić, że wśród monterów i operatorów na taśmach absencja chorobowa i fluktuacja kadr były zawsze szczególnie wysokie, a jakość wykonania budziła często zastrzeżenia. Tylko do pewnego stopnia można tu uzyskać poprawę poprzez planową rotację ludzi na poszczególnych stanowiskach w ramach danej linii.

W praktyce organizatorskiej dużych firm przy projektowaniu stanowisk i związanych z nimi kompetencji trzeba szukać sensownego kompromisu pomiędzy specjalizacją a uniwersalnością pracy, biorąc pod uwagę szereg różnych czynników natury technicznej, ekonomicznej i społecznej.

Daleko idące odejście od specjalizacji pracy na rzecz bardzo znacznego poszerzenia (wzbogacenia) treści pracy nie jest w dużych polskich przedsiębiorstwach w bliskiej przyszłości realne z uwagi na strukturę zawodowo-kwalifikacyjną pracowników, stosowane technologie, dążenie do wzrostu wydajności pracy, a także ograniczone możliwości szkoleniowe. Nie wszyscy ludzie chcą znacznego poszerzenia treści pracy i są do tego już dziś zdolni. Przy dużej specjalizacji i wąskiej treści pracy czas przyuczania pracownika do pracy na danym stanowisku jest krótki, a koszty stosunkowo prostej pracy są relatywnie niskie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.