Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wykształcenie menedżerów

Warto również kilka zdań poświęcić kwestii wykształcenia menedżerów. Zacząć trzeba od rozróżnienia dwóch rodzajów wiedzy: związanej z poziomem wykształcenia i związanej z zarządzaniem. W części przypadków jest to tożsame – gdy mamy do czynienia z absolwentem (wyższej) szkoły zarządzania. Jak dotąd jednak, wśród polskich menedżerów I poziomu kierowania dominują inżynierowie, ekonomiści i prawnicy oraz (rzadziej) absolwenci jeszcze innych kierunków studiów, niekiedy całkiem „egzotycznych” z punktu widzenia potrzeb firmy.

Menedżerom z I poziomu kierowania potrzebna jest przede wszystkim współczesna wiedza z zakresu zarządzania. Nie ma większego znaczenia, czy naczelny szef dużej firmy jest z wykształcenia finansistą, konstruktorem, psychologiem czy prawnikiem. Ważne jest, aby był zawodowcem z zakresu zarządzania, gdyż zarządzanie jest sednem jego pracy. Jakkolwiek w Polsce nie tak dawno jeszcze bardzo się na to stwierdzenie oburzano, dyrektor – to zawód.

Zarządzanie jest naturalnie wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym. Mieści się w tej wiedzy zarówno zarządzanie finansami, jak i marketing, logistyka, metody zarządzania i techniki organizatorskie, motywacja, komunikacja, profesjonalne planowanie, controlling, elementy prawa, socjologii i psychologii oraz szereg innych. Wiedza najlepszego nawet ekonomisty, socjologa, inżyniera czy pracownika jest tu zupełnie niewystarczająca.

W 1992 roku, podczas pobytu w Japonii, przedstawiciele federacji pracodawców oraz największej centrali związkowej RENGO w rozmowie ze mną wyrażali swą dezaprobatę dla naszej ustawy nt. konkursów na dyrektorów (nawiasem mówiąc, orientowali się zaskakująco dobrze w polskich realiach).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.