Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Jak wygląda rynek ubezpieczeń w naszym państwie – kontynuacja

Dość istotnym problemem nurtującym środowisko ubezpieczeniowe jest brak kapitału. Poszczególne firmy, chcąc jak najszybciej wzmocnić swoją pozycję pod tym względem emitują kolejne akcje, które jednak – mimo deklaracji ich nabywców – nie są w całości opłacane w momencie ich obejmowania. Wyścig z kolejnymi emisjami doprowadził kilka lat temu do sytuacji, że dane dotyczące wysokości kapitału, zawarte w sprawozdaniach finansowych, nie odzwierciedlały w pełni faktycznych wartości środków finansowych, które zasiliły poszczególne spółki. Dopiero zdecydowana interwencja Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń wpłynęła znacząco na zahamowanie tego niekorzystnego procesu. Tym niemniej jeszcze dziś w wielu zakładach ubezpieczeń występują problemy z opłaceniem nabytych akcji8.

Na rysunku 17 przedstawiono udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym w dziale II. Zestawienie powyższych danych potwierdza wzrost wartości kapitału, w tym głównie zagranicznego, na rynku ubezpieczeń majątkowych. Fakt ten wynika – z jednej strony – z wejścia na rynek zupełnie nowych ubezpieczycieli (np. Cigna, Allianz), z drugiej zaś – ze zwiększenia wartości inwestycji kapitałowych w zakładach ubezpieczeń dotychczasowych inwestorów zagranicznych. Tym niemniej należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wielkości kapitałów zainwestowanych w Polsce przez poszczególnych zagranicznych ubezpieczycieli są bardzo skromne,w porównaniu do ich rzeczywistych możliwości. Jak stwierdził

Według stanu na 30 czerwca 1999 r. nie w pełni opłacony kapitał wykazywały następujące spółki: Commercial Union Polska – TUnŻ SA, Polonia Życie SA, Agropolisa SA, Allianz Polska SA, Gwarant SA

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.