Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

WARTOŚCIOWANIE PRACY A UMOWY I RYNKOWA OFERTA PŁAC CZ. II

Strony, pozostając wolne, mogą oczywiście umawiać się bardzo różnie i to sobie zapisywać. Wszystkie układy i umowy weryfikuje jednak życie. Jeżeli umówimy się co do płac źle, a zło będzie polegało na niedopłacaniu ogółu ludzi w organizacji, czy też niektórych grup zawodowo-kwalifika- cyjnych, których „cena rynkowa” jest wyższa, będziemy skazani na różnego rodzaju negatywy: selekcję negatywną kadr, odejścia wartościowszych ludzi, trudność bądź niemożność przyjęcia ludzi o określonych kwalifikacjach, niską efektywność pracy, frustrację, konflikty. Jeżeli zła umowa polegać będzie na zawyżeniu płac ponad obiektywne potrzeby wynikające z wartości prac i możliwości finansowych firmy, narażamy przedsiębiorstwo na obniżenie, a być może i utratę konkurencyjności i zdolności do samofinansowania z uwagi na zbyt duże koszty pracy i działalności gospodarczej.

Wartościowanie pracy też jest pewną – choć bardzo specyficzną – formą umowy. Jeżeli chcemy, aby wartościowania pracy dokonali, metodą na przykład sumaryczno-porównawczą wybrani ludzie z naszej firmy, umawiamy się tym samym, że obdarzamy ich zaufaniem i będziemy honorować ich ustalenia. (Nie wyklucza to pewnych korekt w wyniku wymiany argumentów i analiz). Jeżeli strony przygotowujące nowy układ zbiorowy pracy, decydują się na stosowanie jakiejś autorskiej metody analityczno-punktowej wartościowania pracy, w istocie również umawiają się, że honorują wybory jej autora (czy autorów) dotyczące zestawów kryteriów przyjętych w tej metodzie, punktacji w poszczególnych kryteriach, skal punktowych i liczby kategorii zaszeregowania itd.

Płaca nie jest jednak kategorią wyłącznie umowną. Nie chodzi tylko o to, aby osiągnąć jakieś porozumienie (umowę) w sprawie płacy, w sprawie tej czy innej metody wartościowania pracy – skoro jakąś przyjąć trzeba itp. Umowa powinna być obiektywnie dobra, przy czym ważnym weryfikatorem jakości tej umowy jest rynek pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.