Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Typowy kierunek zmian oceny produktu

Decyzja o wycofaniu produktu z rynku nie może być podejmowana wyłącznie na podstawie analizy zjawisk z przeszłości, lecz powinna być konfrontowana z możliwościami podjęcia innych decyzji, co wymaga przewidywania, jak będą się kształtowały te zjawiska w przyszłości. Przewidywanie to powinno dotyczyć przede wszystkim kierunków zmian popytu na produkt w przyszłości oraz następstw (wynikających z utrzymania lub wycofania produktu) dla sprzedaży innych produktów przedsiębiorstwa. Wymaga ono również uwzględnienia korzyści, które mogłyby być osiągnięte w rezultacie funkcjonalnego usprawnienia lub uproszczenia produktu albo zmiany strategii sprzedaży produktu.

Jeżeli produkt nie jest w stanie zapewnić założonych korzyści w następstwie przedstawionych zmian i zdecydowanie wkracza w ostatnią fazę cyklu życia, może się okazać konieczne podjęcie decyzji o jego wycofaniu z produkcji i rynku.

Typowy kierunek zmian oceny produktu przebiega od trójkąta tv przez trójkąt t2, do trójkąta t3. Gdy produkt według oceny konsumenta znajdzie się w trójkącie t3, wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wycofanie go z rynku.

Z punktu widzenia wyników działalności przedsiębiorstwa podjęcie decyzji o wycofaniu produktu w odpowiednim czasie ma istotne znaczenie. Przedsiębiorstwo jest zazwyczaj przywiązane do produktu, który wytwarza i sprzedaje. Przywiązanie to nie może jednak dominować nad kryteriami racjonalnego i skutecznego działania na rynku. Opóźnienie decyzji o wycofaniu produktu z rynku może bowiem wpływać ujemnie na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz opóźniać rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.