Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Tworzenie struktury banków – dalszy opis

Funkcje – oprócz celów – są również zdarzeniowymi składnikami organizacji. W każdej instytucji spełnia się pewne żywotne funkcje niezbędne do realizacji jej celów. Pojęcie funkcji powinno być zatem zawsze rozpatrywane w kontekście celów realizowanych przez jednostkę organizacyjną. Spełnianie jakiejś funkcji polega więc na wywoływaniu wyników określonych jako cel. Idąc powyższym tokiem rozumowania, można założyć, że podstawowym kryterium odróżniającym jedne funkcje od innych jest możliwość sformułowania zrozumiałego celu mającego względnie samodzielne znaczenie. W przypadku banku można założyć wielo- podmiotowość funkcji, do których realizacji niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów organizacyjnych do odmiennych (w węższym przedziale) celów. Można zatem przyjąć, że każda jednostka organizacyjna banku ma do spełnienia jakąś istotną funkcję, jakieś zadanie do wykonania, stanowi niezbędną część całości. Warto więc zauważyć bezpośrednią zależność między funkcjami, jednostkami organizacyjnymi, które je spełniają, a celami, które owe jednostki osiągają. Patrząc na strukturę organizacyjną przez pryzmat funkcji, należy sobie uświadomić, że funkcje:

– są łącznikiem między podmiotem działającym, jednostką organizacyjną a celami, które są przez nie realizowane

– można łączyć dla różnych celów, jednak podporządkować je jednemu wspólnemu celowi

– można dzielić, czyli dokonać dezagregacji tych funkcji, które służą realizacji wspólnego celu i wiązać je z celami odrębnymi, jednak podporządkowanymi celowi wspólnemu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.