Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

SYNTEZA

Praca stanowi jeden z siedmiu podstawowych zasobów, niezbędnych dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej – i nie tylko gospodarczej. Już Adam Smith uważał pracę za główne źródło bogactwa narodów.

Praca może być świadczona w różnych formach. Formą najszerzej spotykaną jest praca najemna i związane z tym zatrudnienie. Zatrudnienie pełni funkcje: ekonomiczną, dochodową i społeczną. Funkcję ekonomiczną zatrudnienia można wyrazić w dwóch stwierdzeniach:

– 1) zatrudnienie (i samozatrudnienie – nie będące już pracą najemną) jest podstawowym czynnikiem rozwoju firm, gospodarki i społeczeństw

– 2) zatrudnienie (i samozatrudnienie) musi być celowe i efektywne.

Funkcja ekonomiczna zatrudnienia eksponuje głównie punkt widzenia i interesy pracodawców. Funkcja dochodowa zatrudnienia przejawia się w fakcie, że zatrudnienie się w jakimś zakładzie pracy jest sposobem na uzyskanie przychodów z pracy, pozwalających na zaspokojenie potrzeb materialnych własnych i rodziny. Nie jest to sposób ani jedyny, ani najlepszy dla

Współczesne filozofie zarządzania „stawiają” na profesjonalizm, kreatywność, najwyższą jakość pracy i zaangażowanie pracowników, a to wymaga oferowania im w zamian odpowiednio wysokich dochodów.

Po czwarte, bezrobocie jest w dużym stopniu funkcją jakości potencjału pracy. Bezrobotnymi są przede wszystkim ludzie o relatywnie niskich kwalifikacjach i o innych cechach mało interesujących dla pracodawców. Tak więc bezrobocie, nawet wysokie, nie wpływa, bądź też wpływa w niewielkim stopniu, na wysokość dochodów oferowanych przez pracodawców dla poszukiwanych (i odpowiadającym im) pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.