Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Strategia STP dla fundacji Nasze Miasto – kontynuacja

Po opisaniu głównych grup darczyńców przystąpiono do dyskusji na temat wag, jakie można przypisać poszczególnym czynnikom przy ocenie atrakcyjności konkretnych rynków. Z punktu widzenia fundacji najistotniejszym czynnikiem jest wielkość danego rynku (waga 0,5) oraz stopień zaspokojenia dotychczasowych potrzeb co do wspierania rewitalizacji miasta (waga 0,35). Mniejsze znaczenie przypisano dopasowaniu danego segmentu do działań fundacji (waga 0,05) oraz konkurowaniu o środki finansowe określonego darczyńcy (waga 0,10). Gdy dokonano oceny pod kątem atrakcyjności każdego z segmentów, okazało się, że szczególną uwagę należy zwrócić na darczyńców indywidualnych oraz turystów. To z myślą o tych grupach fundacja będzie prowadziła najbardziej innowacyjne działania marketingowe w najbliższych latach.

Dość skomplikowanym zadaniem okazała się analiza konkurencji. Trudno było określić, kto jest konkurentem fundacji, a także jakie czynniki decydują o tym, że konkretny darczyńca wspiera tę, a nie inną organizację. W końcu, po burzliwej dyskusji, oceniono, że Nasze Miasto konkuruje o środki przede wszystkim z dwiema ogólnopolskimi organizacjami charytatywnymi – Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (WOŚP) oraz z Caritasem, a także z dwiema organizacjami lokalnymi – Fundacją na rzecz Dzieci i Towarzystwem Przyjaciół Miasta. Wśród czynników decydujących o sukcesie w zdobywaniu funduszy wskazano kolejno na:

– publicity (rozgłos, dobra prasa danej instytucji),

– łatwość dostępu do siedziby, członków lub wolontariuszy danej organizacji,

– świadectwo materialne, czyli swoistą pamiątkę, jaką otrzymuje darczyńca po wpłaceniu środków na rzecz konkretnej instytucji,

– partnerów – osoby i firmy, z którymi współpracuje dana organizacja,

– wolontariuszy – ich liczbę i dostępność.

Potem wspólnie dokonano oceny każdego z konkurentów fundacji pod kątem wymienionych czynników. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 6.6.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.