Strategia od ogółu do szczegółu

Strategia ta jest bardzo skuteczna podczas prezentacji perswazyjnych organizowanych dla pracowników na stanowiskach kierowniczych. Z jej pomocą można pokazać słuchaczom, w jaki sposób przedstawiane informacje, dane oraz rekomendowane rozwiązania przekładają się na misję działu, oddziału czy firmy. Podstawowym celem takiej prezentacji jest powiązanie proponowanych rozwiązań i pomysłów ze strategią działania firmy, działu lub klienta. Wyjaśniamy, jak słuchacze będą mogli osiągnąć cele. Jest to podejście bardzo przekonujące dla osób, których wynagrodzenie zależy od osiągnięcia celów i wyników.

Strategia proceduralna. W ramach tej strategii krok po kroku wyjaśniamy jakąś procedurę. Jest to strategia dosyć oczywista, ale wiąże się z nią jedno niebezpieczeństwo. Jeśli mieliśmy okazję uczestniczyć w prezentacji, na początku której prelegent poinformował słuchaczy, że przedstawi teraz 15 kroków pewnego procesu, wiemy, o czym mowa. Słuchacze niemal natychmiast tracą zainteresowanie prezentacją i zaczynają się zastanawiać, dlaczego po prostu nie otrzymali wydruku. Sytuacji tej możemy uniknąć, jeśli pogrupujemy poszczególne kroki procedury w dwa, trzy lub cztery etapy.

Strategia porównań i kontrastów. Jest to strategia bardzo skuteczna w wypadku prezentacji perswazyjnych. Opiera się na porównywaniu (pokazywaniu podobieństw) i kontrastowaniu (pokazywaniu różnic). Za pomocą tej strategii możemy na przykład pokazać słuchaczom różnice między naszą firmą i firmami konkurencyjnymi.

Jej siłą jest to, że pozwala podkreślać różnice, które interesują słuchaczy. Choć strategia ta zwana jest strategią porównań i kontrastów, nie musimy przestrzegać tego porządku. Czasem lepiej jest najpierw przedstawić różnice, ale są to sytuacje raczej wyjątkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *