Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Strategia od ogółu do szczegółu

Strategia ta jest bardzo skuteczna podczas prezentacji perswazyjnych organizowanych dla pracowników na stanowiskach kierowniczych. Z jej pomocą można pokazać słuchaczom, w jaki sposób przedstawiane informacje, dane oraz rekomendowane rozwiązania przekładają się na misję działu, oddziału czy firmy. Podstawowym celem takiej prezentacji jest powiązanie proponowanych rozwiązań i pomysłów ze strategią działania firmy, działu lub klienta. Wyjaśniamy, jak słuchacze będą mogli osiągnąć cele. Jest to podejście bardzo przekonujące dla osób, których wynagrodzenie zależy od osiągnięcia celów i wyników.

Strategia proceduralna. W ramach tej strategii krok po kroku wyjaśniamy jakąś procedurę. Jest to strategia dosyć oczywista, ale wiąże się z nią jedno niebezpieczeństwo. Jeśli mieliśmy okazję uczestniczyć w prezentacji, na początku której prelegent poinformował słuchaczy, że przedstawi teraz 15 kroków pewnego procesu, wiemy, o czym mowa. Słuchacze niemal natychmiast tracą zainteresowanie prezentacją i zaczynają się zastanawiać, dlaczego po prostu nie otrzymali wydruku. Sytuacji tej możemy uniknąć, jeśli pogrupujemy poszczególne kroki procedury w dwa, trzy lub cztery etapy.

Strategia porównań i kontrastów. Jest to strategia bardzo skuteczna w wypadku prezentacji perswazyjnych. Opiera się na porównywaniu (pokazywaniu podobieństw) i kontrastowaniu (pokazywaniu różnic). Za pomocą tej strategii możemy na przykład pokazać słuchaczom różnice między naszą firmą i firmami konkurencyjnymi.

Jej siłą jest to, że pozwala podkreślać różnice, które interesują słuchaczy. Choć strategia ta zwana jest strategią porównań i kontrastów, nie musimy przestrzegać tego porządku. Czasem lepiej jest najpierw przedstawić różnice, ale są to sytuacje raczej wyjątkowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.