Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Standardy dla wykonywanej usługi ubezpieczeniowej

Podczas szczytu okresu (sezonu) ubezpieczeniowego, gdy zaległości mogą sięgać kilku tygodni, wielu klientów może zmienić firmę. Klienci, dla których szybkie posiadanie ubezpieczenia i sprawna obsługa mają duże znaczenie, mogą wówczas przejść do innego towarzystwa. Ograniczeniem takich działań ze strony klienta może być np. szybkie zainkasowanie pierwszej składki i ochrona tymczasowa, która wiąże klientów.

Z jednej strony należy zauważyć, że w przypadku świadczenia usług ubezpieczeniowych coraz częściej podkreśla się kwestię standaryzacji poszczególnych działań. Ma to prowadzić do ujednolicenia sposobu świadczonych usług, a w długim okresie – przyczynić się również do ograniczenia wzrostu kosztów działalności.

Jednak z drugiej strony bardzo trudno jest określić standardy dla wykonywanej usługi ubezpieczeniowej. Oczywiście poziom tej trudności zależy przede wszystkim od rodzaju ubezpieczenia. O wiele łatwiej jest ustalić pewne standardy w przypadku np. ubezpieczenia NNW, OC komunika- cyjneg° czy kosztów leczenia, niż w ubezpieczeniach na życie.

Niezależnie jednak od napotykanych trudności towarzystwa ubezpieczeniowe powinny kłaść szczególny nacisk na to zagadnienie. W zakresie szkolenia kadr, poczynając od rekrutacji, firma stara się pokazywać kandydatom, co jest dla niej ważne i cenione, co tworzy wartość, którą chce przekazać klientowi. Okazuje się, że na sprzedaż wpływają codzienne sytuacje, nastroje zarówno klienta, jak i np. agenta. Sprzedaż jest do pewnego stopnia interakcją między klientem a pośrednikiem ubezpieczeniowym. Brak standardów może wynikać ze zmienności następujących czynników, określających proces sprzedaży:

– czasu – inaczej może wyglądać proces sprzedaży, gdy klient jest zmęczony po całym dniu pracy, a inaczej gdy jest wypoczęty,

– miejsca – inaczej może wyglądać sprzedaż tego samego ubezpieczenia w różnych rejonach kraju (np. miasto, wieś),

– klienta – inna będzie jakość przy sprzedaży ubezpieczenia dwóm różnym osobom,

– agenta (brokera) – inaczej mogą pojmować jakość sprzedaży ubezpieczeń różni pod względem doświadczenia czy charakteru poszczególni pośrednicy ubezpieczeniowi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.