Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Różnorakie badania związane stricte z marketingiem

Badania związane z ceną obejmują głównie analizy dotyczące elastyczności popytu, podstaw kształtowania cen, sposobów różnicowania cen, strategii kształtowania cen przez konkurentów itp. Trwałym elementem tego obszaru badań marketingowych jest tzw. testowanie cen. Testowanie polega najczęściej na poszukiwaniu takiego poziomu ceny, który jest akceptowany przez potencjalnych nabywców produktu.

Badania związane z dystrybucją obejmują przede wszystkim analizy dotyczące oceny funkcjonowania kanałów dystrybucji. Zakres takich analiz różni się w zależności od tego, czy są one dokonywane z punktu widzenia producenta, czy też przedsiębiorstwa pośredniczącego. Z punktu widzenia producenta ocena funkcjonowania kanałów dystrybucji polega przede wszystkim na określeniu:

– udziału pośredników uczestniczących w danym kanale w realizacji programu działania przedsiębiorstwa

– udziału poszczególnych kanałów w oddziaływaniu na rynek

– udziału pośredników w prowadzeniu kampanii reklamowych

– udziału pośredników w zbieraniu informacji o rynku

– udziału pośredników w wynikach ekonomicznych przedsiębiorstwa w odniesieniu do danego produktu, segmentu rynku itp.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa pośredniczącego ocena dotyczy określenia zakresu:

– swobody działalności w odniesieniu do kształtowania asortymentu, terenu działania, wykonywanych czynności itp.

– swobody rozwoju przedsiębiorstwa

– możliwości działania dotyczącego sprawowania kontroli nad kanałami.

Dokonanie oceny wymaga wykorzystania określonych narzędzi umożliwiających zbadanie sytuacji i podjęcie decyzji dotyczących wyboru typu kanału, jego długości, określenia stopnia intensywności dystrybucji itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.