Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Rodzaje systemów informatycznych w bankowości cz. II

W systemie zdecentralizowanym przetwarzanie transakcji odbywa się w miejscu ich rzeczywistego realizowania. W każdym oddziale banku są utrzymywane niezależne lokalne bazy danych, zawierające wyłącznie dane o rachunkach klientów tego oddziału. Obsługa rachunków z innych oddziałów (należących do struktury banku) wymaga nawiązania indywidualnej (chwilowej) łączności z oddziałem, w którym dany rachunek był założony. Centrala banku gromadzi wyłącznie wybrane dane, potrzebne do celów sprawozdawczych i analiz.

W systemie rozproszonym przetwarzanie transakcji również odbywa się w miejscu ich rzeczywistego realizowania i w każdym oddziale banku utrzymywane są niezależne lokalne bazy danych zawierające szczegółowe dane dotyczące rachunków klientów danego oddziału. Lokalne bazy danych systemu rozproszonego zawierają także salda „quasi-bieżące” rachunków klientów innych oddziałów należących do struktury danego banku. Komunikacja międzybankowa dotyczy wymiany zaktualizowanych sald oraz zrealizowanych transakcji i odbywa się partiami w godzinach niższych taryf telekomunikacyjnych.

Wady i zalety poszczególnych form organizacji systemów przetwarzania są przedstawione w tabl. 6.4. Struktura typowego banku jest dwupoziomowa i składa się przeważnie z centrali i sieci oddziałów. Dlatego struktura systemów informatycznych odpowiada przeważnie strukturze banku i składa się z systemu obsługującego centralę i współpracujących z nim systemów obsługujących oddziały.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.