Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Rodzaje bankowych systemów informatycznych

Bankowe systemy informatyczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. W tablicy 6.3 przedstawiono rodzaje tych systemów wyodrębnionych na podstawie kilku różnorodnych kryteriów.

Obsługa banku przez system obejmuje działalność operacyjną, obsługę finansową oraz zarządzanie bankiem [81, s. 70-4],

System działalności operacyjnej nazywany jest inaczej systemem obsługi lądowej, okienkowej lub front-office. W skład obsługi okienkowej wchodzą następujące operacje:

– obsługa detaliczna klientów, czyli moduł dysponencko-kasowy

– operacje dealerskie zagraniczne i na rynku pieniężnym, operacje dealerskie między departamentami banku.

W ramach obsługi okienkowej zostaje wygenerowana transakcja bankowa. Klient otrzymuje pisemne jej potwierdzenie, kasjer zaś jest komputerowo wspomagany (i kontrolowany) w zakresie rozliczenia gotówki w kasie. Transakcja bankowa zostaje zarejestrowana w dzienniku chronologicznym transakcji danego dysponenta, niezależnie od jej wysłania do centrum przetwarzania.

System obsługi finansowej, nazywany inaczej systemem operacji pozalado- wych, zapleczem wsadowym lub back-office, realizuje następujące funkcje:

– wprowadzanie transakcji pochodzącej z obsługi nieokienkowej

– weryfikacja i kasowanie transakcji

– uzupełnianie transakcji dealerskich o niekwotowe informacje szczegółowe, od wprowadzania których dealer może być zwolniony w celu zwiększenia jego wydajności

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.