Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Regulamin w twoim planie prezentacji

Najważniejsze jest podzielenie prezentacji na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a następnie trzymanie się ustalonego planu. Plan prezentacji przedstawia jej porządek i sposób dochodzenia do wniosków. Pomaga słuchaczom skupić uwagę i zrozumieć główne punkty wystąpienia. Na jego podstawie mogą się oni zorientować, w którym miejscu wywodu prezenter się znajduje i jaką drogą zmierza do wyciągnięcia wniosków i zakończenia.

We wstępie do prezentacji powinniśmy przedstawić publiczności jasny plan całego wystąpienia. Przypomnijmy sobie zasadę częstotliwości, która mówi: słuchacze zapamiętują te informacje lub pomysły, które słyszeli częściej.

W planie prezentacji po raz pierwszy przedstawiamy tematy, jakimi będziemy się zajmować, oraz najważniejsze tezy. W części głównej prezentacji zostaną one omówione dużo bardziej szczegółowo, więc w planie nie musimy ich dokładnie opisywać. Wystarczy tylko pokazać, w jakim kierunku zmierzamy.

Wreszcie w planie prezentacji możemy przedstawić jej regulamin. Możemy na przykład poinformować słuchaczy, kiedy będą mogli zadawać pytania (przez cały czas trwania prezentacji lub po jej zakończeniu). Jeśli prezentacja będzie trwała ponad godzinę, możemy zaplanować przerwę, o czym powinniśmy poinformować gości. Jeśli słuchacze będą wiedzieli, że zbliża się przerwa, poczekają z wyjściem do toalety lub do bufetu. ty Do przemyślenia

Gdy już przygotujemy wstęp do prezentacji i początkowe zdania, mające zaciekawić publiczność, nie zmieniajmy ich później. Możemy w ostatniej chwili wprowadzać do prezentacji niewielkie zmiany, ale nie dotyczy to wstępu. Powód jest prosty: na początku prezentacji będziemy najbardziej zdenerwowani. Nie powinniśmy w ostatniej chwili wprowadzać tu żadnych zmian, gdyż może to spotęgować naszą tremę. Istnieje wtedy ryzyko, że rozpoczniemy prezentację w niefortunny sposób, co z kolei spowoduje, że będziemy się czuć niepewnie podczas całego wystąpienia.

Ostatnim etapem pisania wstępu do prezentacji jest stworzenie gładkiego przejścia do pierwszego punktu części głównej. Przejście to nie musi być skomplikowane, ale powinniśmy wyraźnie zasygnalizować, że oto rozpoczynamy część główną prezentacji.

Jeśli chcemy podciąć sobie skrzydła już na samym początku, zróbmy tak, jak pewien mówca, którego prezentację miałem ostatnio okazję widzieć. Prelegent ten rozpoczął wystąpienie od słów: „Zapewne na sali jest wiele osób, które lepiej znają ten temat ode mnie, ale chciałbym się z państwem podzielić moimi przemyśleniami”. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy to: „Kto poprosił tego człowieka o przygotowanie prezentacji?”. Oto trzy podstawowe zasady tworzenia wstępu do prezentacji:

– 1. Nie pomniejszajmy swojej pozycji, przedstawiając się, jak wspomniany przed chwilą prezenter. Prelegent musi być ekspertem w danej dziedzinie, w przeciwnym razie nikt nie zleciłby mu przygotowania prezentacji na ten temat. Takie stwierdzenia sprawiają, że słuchacze od początku podchodzą do tej osoby podejrzliwie.

– 2. Przygotujmy informacje dla osoby, która będzie nas przedstawiać słuchaczom, aby zrobiła to w odpowiedni sposób.

– 3. Nigdy, przenigdy nie rozpoczynajmy prezentacji od usprawiedliwiania się i przepraszania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.