Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Public relations

Programowanie działalności promocyjnej obejmuje również określenie terminu, zasięgu i czasu trwania działań promocyjnych oraz sposobu bieżącej analizy i kontroli tych działań. Termin rozpoczęcia działań promocyjnych nie może nastąpić przed momentem znalezienia się towaru w sklepie i powinien być zgodny z terminem użytkowania produktu. Zasięg stosowania środków promocyjnych jest funkcją wybranego segmentu rynku i zadań promocji sprzedaży czas trwania działań promocyjnych jest natomiast ograniczony zdolnością do utrzymania przez nie walorów wspierania procesów sprzedaży.

Public relations to zespół celowo zorganizowanych działań, zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem w ramach public relations ma na celu wywołanie pożądanych postaw, a następnie pożądanych działań. Każde przedsiębiorstwo działa w określonym otoczeniu, z którym utrzymuje kontakty i nawiązuje stosunki.

Ideą stosowania public relations jest rozszerzanie, utrwalanie i doskonalenie tych stosunków przy tworzeniu, utrwalaniu i rozwijaniu zaufania otoczenia do przedsiębiorstwa oraz kształtowaniu przychylnej atmosfery wokół jego działalności.

Działania przedsiębiorstwa w sferze public relations są związane pośrednio z działalnością w dziedzinie sprzedaży produktów. Podstawowym założeniem tych działań nie jest bowiem prezen- towanie konsumentowi produktu lub jego marki, lecz prezentowanie otoczeniu całej działalności przedsiębiorstwa i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Zadania w zakresie public relations nie mogą więc dotyczyć wzrostu sprzedaży, lecz poprawy stosunków z otoczeniem i wzrostu jego zaufania do działalności przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.