Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Jak przeprowadzić analizę rynku

Bez przeprowadzenia analizy rynku nasz plan marketingowy nie będzie miał racji bytu. W podręcznikach planowania marketingowego element ten jest często pomijany albo omawiany dość skrótowo, ponieważ więcej miejsca poświęca się jakościowym metodom oceny planu (na przykład metodom portfelowym). Nie da się jednak uciec od ilościowych technik podejścia do planowania. Na przykład może okazać się, że nasze założenia co do sprzedaży były zbyt optymistyczne lub – co nieraz jest jeszcze gorsze – za nisko oszacowaliśmy jej wielkość. Warto pamiętać o zapewnieniu sobie punktu odniesienia w planie, a takim na pewno będzie rzetelnie przeprowadzona analiza rynku. Stanowi ona ważny element nie tylko planowania marketingowego, ale także całego procesu zarządzania marketingiem, co przedstawiono na ilustracji 4.1.

Niektórzy marketingowcy opracowujący plan marketingowy najpierw przeprowadzają analizę rynku, a następnie przystępują do analizy strategicznej, inni zaś robią na odwrót. Obydwa warianty planowania są poprawne, ponieważ narzędzia te uzupełniają się nawzajem. Analiza strategiczna daje nam pewien wgląd w najważniejsze cele i kierunki działania – ma więc charakter jakościowy. Z kolei analiza rynku jest typowym ilościowym narzędziem planowania, pozwala nam bowiem odnieść cele i wybrane opcje do warunków działania na rynku, w zakresie jego potencjału rozwoju czy też perspektyw dostępności poszczególnych segmentów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.