Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Produkt i jego jakość a cena – dalszy ciąg

Jeżeli konsument przywiązuje największą wagę do niskiej ceny produktu, ceniąc niżej jego właściwości i jakość, to wybierze produkt Pv Gdy z kolei największą wartością dla konsumenta są cechy produktu i jego jakość, wybierze produkt P3, którego cechy są najbliższe cechom produktu idealnego. Dążenie do poszukiwania równowagi między ceną produktu a jego jakością może skłonić konsumenta do wyboru produktu P2.

Uwzględnianie wymienionych zjawisk w procesie ustalania i zmian cen ma istotne znaczenie przede wszystkim dlatego, że wywierają one wpływ na skuteczność polityki cen. Polityka cen może się okazać mało skuteczna, jeżeli ceny ustala się na niskim poziomie w segmencie rynku zdominowanym przez kryteria jakości. Mało skuteczna może być również polityka wysokich cen ustalanych dla segmentów rynku zdominowanych przez motywację materialną. Ustalanie i zmiany cen powinny być zatem poprzedzone szczegółową analizą mechanizmów wartościowania, działających w poszczególnych segmentach rynku, do których są kierowane produkty.

Psychologiczny Decyzje dotyczące ustalania i zmian cen nie mogą pomijać aspekt wspomnianego już poprzednio psychologicznego aspektu cen cen związanego z relacjami między cenami a jakością produktów. Zakup produktu, zwłaszcza nabywanego z mniejszą częstotliwością, jest zawsze związany z pewnym ryzykiem. Uznaje się na ogół, że im większe ryzyko towarzyszy zakupowi produktu oraz im mniej zaufania pokłada konsument we własnym sądzie, tym w większym stopniu jest skłonny nabywać produkt relatywnie droższy. Zakup produktu o wyższej cenie staje się swoistym ubezpieczeniem przed ryzykiem, a wyższa cena jest kojarzona z reguły z produktem o wyższej jakości. Nie przestają jednak przy tym działać materialne kryteria wyboru oraz zakupu produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.