Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Podział systemowy na ubezpieczenia gospodarcze i społeczne cz. II

Ubezpieczenie społeczne jest jedną z technik zabezpieczenia społecznego, rozumianego jako całokształt różnego rodzaju działań, mechanizmów, które chronią przed niedostatkiem3. Dlatego też ubezpieczenie społeczne jest jednym z podstawowych instrumentów polityki socjalnej państwa. Należy przy tym zauważyć, że świadczenia z tytułu ubezpieczeń gospodarczych mogą osiągać bardzo dużą wartość, która znacznie odbiega od minimalnych wypłat z tytułu ubezpieczeń społecznych. Dzieje się tak, iż w ubezpieczeniach gospodarczych przyjmuje się, że życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne, nie ma ono z góry określonej wartości i dlatego nawet olbrzymie sumy ubezpieczenia nie są w stanie pokryć strat związanych ze śmiercią lub utratą zdrowia przez ubezpieczonego.

Inną jeszcze kwestią jest sprawa dobrowolności, bądź przymusu podlegania poszczególnym ubezpieczeniom. Ubezpieczenia gospodarcze w większości przypadków są dobrowolne (za wyłączeniem kilku istotnych wyjątków). W przypadku ubezpieczeń społecznych nawiązanie stosunku ubezpieczenia następuje z mocy prawa. Ubezpieczeniu społecznemu (poza kilkoma wyjątkami) podlegają wszystkie osoby zatrudnione na etacie bądź zlecenie przez pracodawcę. Zakłady pracy są obowiązane zgłaszać do ubezpieczenia społecznego wszystkich zatrudnionych pracowników.

Ceną usługi ubezpieczeniowej jest składka ubezpieczeniowa płacona przez ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych ubezpieczający jest najczęściej ubezpieczonym (wyjątkiem mogą być polisy fundowane przez kogoś). W ubezpieczeniach społecznych, przy aktualnym stanie prawa, obowiązkiem płacenia składek ubezpieczeniowych jest obciążony pracodawca (płatnik). Zatem w odróżnieniu od ubezpieczeń gospodarczych, w ubezpieczeniach społecznych ubezpieczający i ubezpieczony to dwa oddzielne podmioty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.