Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH CZ. II

Definiowanie Rynek definiowany w kategoriach produktu to rynek związany rynku najczęściej z jedną potrzebą. Na takim rynku sprzedawcy oferują w kategoriach dość zbliżone do siebie sposoby zaspokojenia tej potrzeby. Pełne produktu definiowanie rynku w kategoriach produktu obejmuje zazwyczaj cztery elementy:

– 1) rodzaj produktu (np. samochód osobowy)

– 2) rodzaj potrzeby funkcjonalnej, którą produkt zaspokaja (np. transport)

– 3) rodzaj nabywcy (np. użytkownik indywidualny)

– 4) obszar zainteresowania przedsiębiorstwa (np. Polska).

Określanie potrzeby funkcjonalnej jest związane z wyodrębnieniem funkcji, jakie dany produkt spełnia dla konsumentów (tj. ustaleniem, do czego służy produkt różnym grupom nabywców). Praktycznie każdy produkt może spełniać pewne funkcje podstawowe (np. ochrona, przemieszczanie, ogrzewanie) oraz funkcje nawiązujące do potrzeb osobistych, społecznych czy też związanych z bezpieczeństwem, np. ładny wygląd, wyróżnianie się, szacunek, odpoczynek. Prawidłowe określenie potrzeby funkcjonalnej wymaga znacznej wiedzy z dziedziny potrzeb i motywów działania.

Identyfikacja rodzaju nabywcy jest związana z odpowiedzią na pytanie, dla kogo produkt jest przeznaczony. Potencjalnymi użytkownikami różnych produktów mogą być nabywcy indywidualni, biura i instytucje, szpitale, detaliści itp.

Obszar zainteresowania przedsiębiorstwa dotyczy określenia terytorialnego zasięgu oddziaływania. Sprawa ta zyskuje na znaczeniu wtedy, kiedy na obszarze działania przedsiębiorstwa można odnaleźć konsumentów, dla których ten sam produkt zaspokaja różne potrzeby funkcjonalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.