Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Podstawowe wyznaczniki intensywności dystrybucji towarów

Przyjęcie rodzaju produktu jako czynnika różnicującego stopień intensywności dystrybucji jest pewnym uproszczeniem zagadnienia, choć wygodnym ze względów praktycznych. Ten sam produkt nie jest bowiem tym samym produktem dla wszystkich konsumentów. Niezależnie od cech decydujących o wartości użytkowej produktu istotne znaczenie mają również subiektywne wyobrażenia konsumentów o danym produkcie, dlatego jego użyteczność może być odmienna dla różnych konsumentów. Różnice te mogą wpływać na miejsce i formę dokonywania zakupu, czas użytkowania itp.

Produkty można klasyfikować w różny sposób. Z punktu widzenia stopnia intensywności rozmieszczania ich na rynku jest przydatny zwłaszcza taki sposób grupowania produktów, który uwzględnia potrzeby konsumentów oraz sposób ich reagowania przy zakupie danych produktów. Biorąc to pod uwagę, można wyróżnić trzy podstawowe grupy produktów:

– 1) częstego zakupu

– 2) okresowego zakupu

– 3) epizodycznego zakupu.

Do pierwszej grupy można zaliczyć produkty nabywane pod wpływem impulsu oraz produkty pierwszej potrzeby o dużej częstotliwości zakupu, nabywane w sposób zrutynizowany, bez większego zastanawiania się nad decyzją zakupu. Aby zapewnić możliwie największą „widoczność” tych produktów, umieszcza się je w jak największej liczbie punktów sprzedaży i zapewnia najlepszą ekspozycję w sklepie.

Produkty zaliczane do grup drugiej i trzeciej to produkty wybieralne oraz specjalne. Są to produkty o silnym zróżnicowaniu preferencji konsumentów. Konsumenci poświęcają z reguły więcej czasu na poszukiwanie danego produktu oraz na podjęcie decyzji o zakupie określonego wzoru produktu. W kon- sekwencji nie jest konieczne, aby produkty z tych grup były sprzedawane w każdym sklepie, do którego może się skierować potencjalny nabywca poszukiwanego produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.