Struktura systemu zarządzania kompetencjami

System zarządzania kompetencjami pełni funkcje służebne wobec misji, celów strategicznych i strategii rozwojowych przedsiębiorstwa – ma ułatwić ich realizację. Tak więc ani zarządzanie kompetencjami, ani rozwój zawodowy nie są celami autotelicznymi („samymi w sobie”, w pełni autonomicznymi). Jednocześnie (pod)system zarządzania kompetencjami jest częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien więc pozostawać we wzajemnej harmonii z innymi elementami systemu zarządzania przedsiębiorstwem, obejmującym: motywacje, komunikację, finanse, kontrolę (controlling), informatykę itd.

Czytaj dalej Struktura systemu zarządzania kompetencjami

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Jedną sprawą, o którą powinienem byt zadbać od samego początku, to zatrudnienie dobrego księgowego. Jakiś czas temu ktoś polecił mi swojego księgowego. Już wtedy powinienem był zdać sobie sprawę, że nie był to dobry pomysł, jako że polecił mi go uliczny artysta, który miał do czynienia tylko z niewielkimi kwotami pieniędzy. Jego księgowy był bardzo podejrzany. Nigdy nie odbierał telefonu, a to jest zawsze niepokojący znak. Poza tym był po prostu beznadziejny. Nie sądzę, aby miał jakiekolwiek kwalifikacje.

Czytaj dalej FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH CZ. II

Definiowanie Rynek definiowany w kategoriach produktu to rynek związany rynku najczęściej z jedną potrzebą. Na takim rynku sprzedawcy oferują w kategoriach dość zbliżone do siebie sposoby zaspokojenia tej potrzeby. Pełne produktu definiowanie rynku w kategoriach produktu obejmuje zazwyczaj cztery elementy:

Czytaj dalej PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH CZ. II

Tworzenie struktury banków – dalszy opis

Funkcje – oprócz celów – są również zdarzeniowymi składnikami organizacji. W każdej instytucji spełnia się pewne żywotne funkcje niezbędne do realizacji jej celów. Pojęcie funkcji powinno być zatem zawsze rozpatrywane w kontekście celów realizowanych przez jednostkę organizacyjną. Spełnianie jakiejś funkcji polega więc na wywoływaniu wyników określonych jako cel. Idąc powyższym tokiem rozumowania, można założyć, że podstawowym kryterium odróżniającym jedne funkcje od innych jest możliwość sformułowania zrozumiałego celu mającego względnie samodzielne znaczenie. W przypadku banku można założyć wielo- podmiotowość funkcji, do których realizacji niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów organizacyjnych do odmiennych (w węższym przedziale) celów. Można zatem przyjąć, że każda jednostka organizacyjna banku ma do spełnienia jakąś istotną funkcję, jakieś zadanie do wykonania, stanowi niezbędną część całości. Warto więc zauważyć bezpośrednią zależność między funkcjami, jednostkami organizacyjnymi, które je spełniają, a celami, które owe jednostki osiągają. Patrząc na strukturę organizacyjną przez pryzmat funkcji, należy sobie uświadomić, że funkcje:

Czytaj dalej Tworzenie struktury banków – dalszy opis

Regulamin w twoim planie prezentacji

Najważniejsze jest podzielenie prezentacji na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a następnie trzymanie się ustalonego planu. Plan prezentacji przedstawia jej porządek i sposób dochodzenia do wniosków. Pomaga słuchaczom skupić uwagę i zrozumieć główne punkty wystąpienia. Na jego podstawie mogą się oni zorientować, w którym miejscu wywodu prezenter się znajduje i jaką drogą zmierza do wyciągnięcia wniosków i zakończenia.

Czytaj dalej Regulamin w twoim planie prezentacji

Portfel ubezpieczeń

Odpowiadając na tak postawione pytanie należy przede wszystkim wyraźnie podkreślić, że taryfa składek jest dokumentem, zawierającym aktualne stopy składek ubezpieczeniowych, opracowanym przez dział aktuarial- ny (matematyki ubezpieczeniowej) firmy ubezpieczeniowej. Dokument ten jest tak skonstruowany, że mamy w nim uwzględniony podział na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz typowe ryzyka (obiekty i niebezpieczeństwa) dla danego rodzaju ubezpieczenia. W konsekwencji każdy ubezpieczający może zidentyfikować „swoje miejsce” w taryfie. Oczywiście oprócz stóp składek dokument, który nazwaliśmy taryfą składek, zawiera informacje dotyczące:

Czytaj dalej Portfel ubezpieczeń

Operacje na polskim rynku międzybankowym

Do podstawowych operacji otwartego rynku należą operacje repo i reverse repo, nazywane ogólnie operacjami warunkowymi1). Repo (ang. repurchase agreement), czyli operacje warunkowego zakupu, polegają na warunkowym zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banku komercyjnego. Bank komercyjny, sprzedając papiery wartościowe, u Szerzej pisze o tym A. Sławiński, M. Osiński, Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995. zobowiązuje się równocześnie do ich odkupienia w określonym terminie. Bank centralny udziela mu równocześnie przy zakupie kredytu, który on spłaci odkupując od NBP papiery wartościowe. Można więc powiedzieć, że operacja repo jest podobna do udzielenia przez bank centralny krótkoterminowego kredytu pod zastaw papierów wartościowych.

Czytaj dalej Operacje na polskim rynku międzybankowym

Decyzje w zakresie zmian cen

Ważnym czynnikiem wpływającym na ustalanie i zmiany cen jest kierunek rozwoju popytu na dany produkt. W zależności od tego, czy popyt jest rosnący czy malejący, ceny mogą być ustalane na wyższym lub niższym poziomie. Ożywienie malejącego popytu może nastąpić przez obniżenie ceny. Rosnący popyt może osłabić tendencję do zmian cen i odwrotnie. Przedsiębiorstwo może być jednak zainteresowane obniżką cen również w tym przypadku, zwłaszcza gdy ma duży udział kosztów zmiennych w ogólnych kosztach działalności.

Czytaj dalej Decyzje w zakresie zmian cen