Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Osiąganie przewagi konkurencyjnej

Niezależnie od różnicowania produktów, przedsiębiorstwo może wykorzystywać ten sposób postępowania do różnicowania innych działań marketingowych, ceny, dystrybucji i aktywizacji sprzedaży.

Podobnie jak w przypadku przywództwa kosztowego, przedsiębiorstwo, które może osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną przez zróżnicowanie, może również osiągać ponadprzeciętne efekty w danej branży (jeśli uzyskiwane ceny przewyższą koszty zróżnicowania). Dlatego też w dążeniu do wyróżnienia się spośród konkurentów trzeba poszukiwać takich sposobów, które będą prowadzić do uzyskania wyższej premii cenowej niż koszty zróżnicowania. Stąd też przedsiębiorstwo „wyróżniające” się musi mieć zbliżone lub porównywalne w stosunku do konkurentów koszty działania.

Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez zróżnicowanie łączy się jednak z wieloma niekorzystnymi zjawiskami. Często wyklucza to np. osiąganie wysokiego udziału w rynku. Efektywne stosowanie strategii zróżnicowania wymaga percepcji przez nabywców pewnego rodzaju wyjątkowości (wyłączności) działania przedsiębiorstwa. Nie zawsze jest to jednak kojarzone z dużym udziałem w rynku.

Stosowanie takiej strategii jest także obciążone ryzykiem. Może np. zniknąć przesłanka różnicowania wynikająca ze zmiany potrzeb nabywców. Często też istniejące zróżnicowanie nie jest dostatecznie widoczne dla nabywcy, np. ze względu na stosowaną przez konkurentów imitację produktów (zwłaszcza jeśli produkty te znajdują się w fazie nasycenia cyklu życia produktów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.