Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

ORGANIZACJA ROZLICZEŃ GOTÓWKOWYCH CZ. II

Powyższa ustawa zobowiązuje NBP do organizowania obiegu gotówkowego. Znaki pieniężne emitowane przez NBP trafiają do banków, a za ich pośrednictwem do jednostek gospodarczych oraz ludności i cyrkulują dokonując wielu obrotów. Kasy NBP dokonują także wypłat bezpośrednio jednostkom budżetu państwa. Tylko mała część znaków pieniężnych powraca do okręgowych oddziałów NBP dla wyrównania terytorialnych i asortymentowych różnic w obiegu pieniądza. Do NBP banki zwracają uszkodzone znaki pieniężne, które nie nadają się do obiegu. Sposób postępowania banków ze znakami odprowadzanymi do NBP omówiono w rozdziale 11.4.

Podstawowa część obrotów gotówkowych omija kasy banków, służąc rozliczeniom ludności, jednostek gospodarczych i innych. Osoby fizyczne otrzymują wynagrodzenie przeważnie w formie gotówkowej. Podobnie emerytury, renty, zasiłki, stypendia, kredyty konsumpcyjne itp. wypłacane są często w gotówce. Tylko część tych wypłat przebiega bezgotów- kowo, a i one w ostatecznej fazie przybierają postać gotówki. Bowiem przeważnie w formie gotówkowej ludność dokonuje zakupów w handlu, płaci za usługi, opłaca podatki itp. Również jednostki gospodarcze używają gotówki we wzajemnych rozliczeniach transakcji kupna-sprzedaży.

Przedstawione ogólnie przepływy strumieni pieniężnych sprawiają, że problemy technicznego zorganizowania obiegu pieniądza gotówkowego nabierają w obecnych polskich warunkach szczególnego znaczenia. Nadmierny udział rozliczeń gotówkowych pomiędzy jednostkami gospodarczymi zmniejsza wolumen tych rozliczeń między nimi a bankami. Niemniej jednak przedsiębiorstwa handlowe i usługowe odprowadzają przeważającą część wpływów gotówkowych do banków, a większość podmiotów gospodarczych i wszystkie jednostki budżetowe pobierają gotówkę w bankach (np. na wypłaty wynagrodzeń). Stąd ich współpraca z bankami w zakresie rozliczeń gotówkowych ma duże znaczenie praktyczne

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.