Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Operacje otwartego rynku

Ilościowe ograniczenie podaży pieniądza polega na ustalaniu przez bank centralny limitów (plafonów), czyli pułapów akcji kredytowej poszczególnych banków. Stosowanie ograniczeń ilościowych łączono często z polityką obowiązkowych rezerw. Bezpośrednie (administracyjne) oddziaływanie na banki komercyjne stosowane było w ostatnim dwudziestoleciu nawet w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Na przykład we Francji w okresach nasilania się inflacji administracyjnie ustalano pułapy (limity) akcji kredytowej poszczególnych banków. Jednak administracyjne narzędzia polityki pieniężnej nie są oceniane pozytywnie przez ekonomistów, którzy wskazują na uboczne skutki w postaci wywoływania zjawisk recesyjnych.

Operacje otwartego rynku nazywane są także polityką otwartego rynku, prowadzoną przez bank centralny. Obecnie są one podstawowym instrumentem ekonomicznego oddziaływania banków centralnych na podaż pieniądza. Polegają one na zakupie i sprzedaży przez bank centralny papierów wartościowych przede wszystkim bankom, ale także innym jednostkom gospodarczym i ludności. Gdy bank centralny sprzedaje papiery wartościowe, przejmuje część środków pieniężnych nabywców, zmniejszając tym samym podaż pieniądza na rynku. Skupując papiery wartościowe, bank centralny zasila rynek kreowanym przez siebie pieniądzem, co zwiększa podaż pieniądza. Skuteczność polityki otwartego rynku zależy od chłonności rynku finansowego (pieniężnego i kapitałowego – por. s. 18), czyli jego zdolności do zakupu oferowanej sumy papierów wartościowych. Z drugiej strony na rozmiary zakupu wpływa oprocentowanie tych papierów. Dużą zaletą operacji otwartego rynku jest możliwość ich elastycznego przystosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.