Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Okresowa ocena pracownika

Z punktu widzenia organizacji pracy można wyróżnić stanowiska kierownicze wyższego i niższego szczebla, stanowiska samodzielne oraz stanowiska wykonawcze. Projektowane i wdrażane do praktyki arkusze oceny pracowników obejmujących te grupy stanowisk mogą być mniej lub bardziej rozbudowane i składać się z jednej lub kilku części. Jeżeli arkusze te mają służyć kompleksowej, okresowej ocenie pracownika, powinny zawierać trzy części.

– 1. Część wypełniana przez komórkę do spraw kadrowych zawiera dane o pracowniku, takie jak: imię i nazwisko, jednostka lub komórka organizacyjna, aktualnie zajmowane stanowisko pracy, data oceny, okres oceny.

– 2. Część wypełniana przez osoby oceniające, tj. bezpośredniego przełożonego. Może on korzystać z dodatkowych informacji pochodzących np. z samooceny pracownika, od członków zespołu oceniającego, klientów i kontrahentów, współpracowników, podwładnych, pracowników komórki do spraw kadrowych. W tej części są zawarte informacje dotyczące celu oraz kryteriów oceny, wyników oceny, końcowej oceny opisowej, uwzględniającej silne i słabe strony pracownika oraz wskazówek dotyczących jego pracy indywidualnej, a nade wszystko wniosków administracyjnych i szkoleniowych wynikających z oceny pracownika.

– 3. Część wypełniana przez pracownika zawiera informacje m.in. o przebiegu rozmowy oceniającej, tj. o klimacie i atmosferze, w jakiej ona przebiegała, a także o poglądach osoby ocenianej dotyczących oceny efektów własnej pracy, postawy wobec organizacji, przełożonych i współpracowników, chęci do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, problemów i trudności występujących w pracy i innych specyficznych dla danej organizacji kwestii, które składają się na samoocenę pracownika. Taka samoocena stwarza bazę informacyjną do dyskusji z przełożonym, ułatwiając mu jednocześnie zadanie w trakcie rozmowy oceniającej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.