Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Kto w naszym kraju dokonuje kontroli dewizowej

Rezydenci są obowiązani zapewnić niezwłocznie transfer z zagranicy posiadanych wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych. Rezydenci będący eksporterami mogą zatrzymać całość lub część wpływów pochodzących z eksportu lub odsprzedać bankom dewizowym. Jeżeli rezydent będący osobą fizyczną uzyskał wartości dewizowe w czasie pobytu za granicą, jest obowiązany zapewnić transfer z zagranicy wartości dewizowych pozostających w jego dyspozycji w terminie dwóch miesięcy od dnia powrotu do kraju.

Minister Finansów sprawuje ogólny nadzór w sprawach dewizowych i zapewnia jednolite stosowanie przepisów ustawy dewizowej. Obrót w Na początku 1999 r. osoby fizyczne mogły wywozić z kraju kwotę w złotych odpowiadającą równowartości 5000 euro, a przywozić równowartość 3000 euro. dewizowy i inne czynności (np. zgłaszanie przez rezydentów mienia posiadanego za granicą) podlegają kontroli dewizowej. Kontrolę dewizową wykonują:

– Minister Finansów i podległe mu organy kontroli skarbowej

– Narodowy Bank Polski – w zakresie czynności dokonywanych przez rezydentów i nierezydentów, którzy uzyskali zezwolenia dewizowe na dokonanie tych czynności, a także w zakresie czynności obrotu dewizowego dokonywanych przez banki i inne osoby prawne

– banki – w zakresie czynności obrotu dewizowego dokonywanych z ich udziałem lub za ich pośrednictwem

– organy administracji celnej – w zakresie ograniczonej kontroli dewizowej oraz kontroli dewizowej przesyłek pocztowych

– organy Straży Granicznej – w zakresie przewidzianym dla organów administracji celnej

– jednostki organizacyjne Poczty Polskiej – przy nadawaniu przesyłek pocztowych za granicę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.