Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Najczęściej stosowane badania w bankach cz. II

Obserwacja – jako metoda gromadzenia informacji – polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób zamierzony, planowy w celu znalezienia odpowiedzi na określone i wyraźnie postawione pytania. Na przykład obserwację można zastosować w badaniach zachowania pracowników banku w stosunku do klientów, w zbieraniu danych o liczbie klientów korzystających z urządzeń samoobsługowych, nasilenia ruchu klientów w różnych porach pracy banku. Z uwagi na konieczność zapewnienia obiektywizmu badań są one przeprowadzane najczęściej przez wyspecjalizowane firmy, a fakt i termin obserwacji nie są ujawniane osobom poddanym badaniom.

Wywiad należy do grupy metod opartych na procesie wzajemnego komunikowania się. Najważniejsza rola w tym przypadku przypada respondentowi, którego celowo wywołane odpowiedzi są zapisywane w kwestionariuszu przez ankietera. Wywiady osobiste z klientami są prowadzone w siedzibie banku bezpośrednio przez ankietera i najczęściej polegają na udzielaniu odpowiedzi na wcześniej przygotowane pytania, ale z możliwością zadawania pytań dodatkowych i dopasowania kolejności pytań do sytuacji.

Ankieta jest najbardziej powszechną i najczęściej stosowaną metodą gromadzenia informacji w badaniach marketingowych. Narzędziem w tej metodzie jest kwestionariusz ankietowy, który wymaga pisemnych odpowiedzi na postawione pytania. Badania ankietowe przeprowadza się wśród osób będących już klientami banku, wśród potencjalnych klientów oraz pracowników banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.