Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Jakie możemy wyróżnić wywiady

Wywiady stresowe (stress interviews) są stosowane w tych szczególnych przypadkach, w których wykonywanie pracy wiąże się z koniecznością sprawnego funkcjonowania w sytuacjach i okolicznościach silnie stresogennych. Dotyczy to m.in. zawodów: żołnierza, policjanta, pilota, nurka, strażaka listę można byłoby naturalnie znacznie wydłużyć. Wywiady tego typu przepro- wadza się w szczególny sposób: pytania są zadawane szorstko, w bardzo szybkim tempie, w nieprzyjaznej atmosferze, seriami. W warunkach sztucznie stworzonego dyskomfortu – presji czasu, wrogiej atmosfery, stresującej treści samych pytań, kłopotliwych wyborów – jest naturalnie znacznie trudniej o szybkie kojarzenie, podejmowanie trafnych decyzji, zimną krew itd. Niemniej takie właśnie są realia pracy na niektórych stanowiskach.

Wywiady stresowe mają relatywnie wąski zakres zastosowań. Niekiedy łączy się je z testami prowadzonymi w podobnie dyskomfortowych warunkach. Odpowiedzi poszczególnych kandydatów są porównywane między sobą.

Nawet dla specyficznych grup zawodowych wywiady stresowe mają charakter uzupełniający są stosowane w zestawieniu z innymi formami selekcji kandydatów.

Wyniki wywiadów – w profesjonalnym postępowaniu – są opracowane na specjalnie do tego celu przygotowanych kwestionariuszach bądź w formie raportów.

Specyficzną formą wywiadu jest tak zwany wywiad kierowniczy. Polega on na tym, że po wstępnych selekcjach kandydatów, dokonanych przez służbę pracowniczą i ewentualnie medyczną, dwóch-trzech najlepszych kandydatów jest prezentowanych kierownikowi, który wcześniej zgłosił określone zapotrzebowanie. Kierownik dokonuje ostatecznego wyboru, stosując te kryteria eliminacyjne (pytania, praktyczne sprawdziany itd.), które uznaje za najwłaściwsze z punktu widzenia specyficznych wymogów danego stanowiska pracy. Nie muszą to być zawsze kryteria – w naszym rozumieniu – merytoryczne. Zakładając, że poprzednie etapy selekcji (konkurs świadectw, testy, wywiady podstawowe) kandydatów były przeprowadzone właściwie, każdy z tych dwóch czy trzech kandydatów jest dobry. Dokonujący ostatecznego wyboru kierownik może więc kierować się, czym tylko chce. Ostatecznie to on będzie później pracować codziennie z wybranym przez siebie człowiekiem i odpowiadać za wszystko.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.