Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Jakie karty płatnicze oferują banki krajowe

W Polsce karty Visa wprowadziła Pekao SA, a po niej także inne banki krajowe. Aby otrzymać taką kartę, konieczne jest zawarcie umowy i zdeponowanie w danym banku kwoty gwarancyjnej oraz minimalnej kwoty wstępnej (transakcyjnej) do dokonywania rozliczeń tą kartą. W zależności od miejsca dokonania płatności kartą pomniejsza się saldo rachunku prowadzonego w złotych (rozliczenie w Polsce) lub saldo rachunku walutowego. Kwota gwarancyjna służy zabezpieczeniu ewentualnych zobowiązań banku wobec Visa International w przypadku nieprawidłowego wykorzystania karty płatniczej przez jej posiadacza. Szczegółowe zasady posługiwania się tą kartą określają regulaminy poszczególnych banków, nawiązujące do zasad obowiązujących w całej organizacji. Środki klientów, zdeponowane na omawianych kontach, są zazwyczaj oprocentowane, a za wydanie karty płatniczej banki pobierają od klienta opłatę.

Banki krajowe oferują kartę VISA Classic, przeznaczoną dla osób prywatnych, oraz kartę VISA Business, przeznaczoną dla pracowników firm i przedsiębiorstw. Karty są honorowane nie tylko w Polsce ale i w większości krajów świata. Przy zapłacie za jakikolwiek towar lub usługę nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata. Wpłata gotówki oraz wszystkie płatności następują zawsze w walucie państwa, w którym u Do końca 1998 r. wydano polskim obywatelom jeden milion kart Visa. wykonywana jest transakcja. Pozwala to na uniknięcie kosztownej wymiany pieniędzy za granicą. Niektóre firmy i instytucje oferują atrakcyjne zniżki dla użytkowników kart VISA. Użytkownikom kart VISA Business, w razie wystąpienia problemów w czasie trwania podróży opłaconych kartami, przysługują specjalne usługi. Na przykład w razie opóźnienia w podróży lub w dostarczeniu bagażu użytkownikowi karty przysługuje odszkodowanie. Podobnie, jeżeli dokumenty służbowe zostaną utracone, można ubiegać się o zwrot kosztów dostarczenia ich duplikatów itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.