Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Jakość komunikacji i relacji wewnętrznych a SZK

Sprawna komunikacja jest jednym z warunków powodzenia systemu zarządzania kompetencjami. Jak wiadomo, komunikacja – to zdobywanie, przetwarzanie i opracowywanie informacji, dobór właściwych kanałów przesyłu, a także kodowanie i dekodowanie, przesył i odbiór informacji.

Nawet merytorycznie dobry projekt, określający kompetencje i możliwości rozwoju zawodowego, jakie zapewnia firma, „ścieżki awansu” itd., ma nikłe szanse pełnego wdrożenia i „sprawdzenia się” przy słabej komunikacji, przekłamaniach (deformacjach) informacyjnych, barierach komunikacji czy „kontrkomunikacji nieformalnej”.

System zarządzania kompetencjami, jak mało który inny system w przedsiębiorstwie, ma na wskroś społeczny charakter – jest adresowany do ludzi, ma silny wpływ na ich losy zawodowe, sytuację ekonomiczną pracowników i ich rodzin, ich samopoczucie. Tego rodzaju system z jednej strony stwarza nadzieje, z drugiej jednak rodzi poczucie niepewności i zagrożenia. Ludzie zadają sobie pytania: Czy potrafię spełnić wszystkie kryteria? Czy system nie ma pewnych ukrytych „złych” celów, na przykład redukcji zatrudnienia czy „zamrożenia płac”? Czy nie jest narzędziem manipulacji?

Tego rodzaju obawy powinny być rozpraszane – jeżeli naturalnie zarząd przedsiębiorstwa gra fair i nie traktuje SZK instrumentalnie. Menedżerom i pracownikom należy umiejętnie wyjaśnić zarówno potrzebę opracowania (rozwoju) opisywanego tu systemu, jak i jego cele i zasady funkcjonowania.

Jeżeli wprowadzenie SZK wiąże się ze wzrostem wymagań kompetencyjnych, a w większości polskich przedsiębiorstw jest taka obiektywna potrzeba, dobrze jest ogłosić pewien okres „karencji” – dać ludziom czas na uzupełnienie brakujących kompetencji na aktualnie zajmowanych przez nich stanowiskach, na ile to tylko możliwe.

System zarządzania kompetencjami, jeżeli ma się bronić, powinien być odbierany jako logiczny i sprawiedliwy. Słowo „logiczny” oznacza, między innymi, że określane przez pracodawcę wymagania nie powinny być przesadzone, nie powinno się też nadmiernie eksponować kryteriów czysto formalnych..

System zarządzania kompetencjami łatwiej jest wdrażać i konsekwentnie stosować wówczas, gdy w firmie panuje atmosfera wzajemnego zaufania i współpracy tak między kierownikami, jak również między menedżmentem i związkami zawodowymi. Trudno jest taki system prowadzić w warunkach konfliktów, nieufności i kryzysu kierowania w firmie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.