Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Historia reasekuracji – dalszy opis

W ciągu kilku lat rozwinęły się w praktyce różne metody sekurytyza- cji (ang. securitization – zabezpieczenie) ryzyk majątkowych – w szczególności ryzyk katastroficznych – w standardowych instrumentach finansowych, takich jak: obligacje, opcje, futures. Ponadto pod koniec 1996 r. wystartował pierwszy rynek swapów ubezpieczeniowych (The Catastrophe Risk Exchange – CATEX6).

Można się spodziewać, że w najbliższym czasie nastąpi znaczny postęp w sposobie handlu ryzykiem zarówno na tradycyjnym, jak i nowoczesnym rynku finansowym. Powinno to doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów prowadzenia reasekuracji, gdzie znaczna ich część jest generowana przez stosowane tradycyjne metody prowadzonych operacji oraz wymiany informacji. Według opinii specjalistów istotny przewrót w tym zakresie dokona się po odejściu z aktywnego życia dotychczasowej kadry specjalistów zajmujących się reasekuracją, przyzwyczajonych do tradycyjnych form współpracy, polegających głównie na utrzymywaniu wzajemnych kontaktów i przeprowadzaniu tradycyjnych negocjacji.

Już w tej chwili nowe rynki są w znacznej części skomputeryzowane, a wspomniany wyżej CATEX jest już w pełni rynkiem elektronicznym. Obecnie na świecie reasekuracją zajmują się przede wszystkim wyspecjalizowane w tym towarzystwa reasekuracyjne. Poza samym przejmowaniem ryzyka wiele z nich zajmuje się również dostarczaniem ubezpieczycielom innych usług, jak np. pomoc w ustalaniu warunków i taryf ubezpieczeniowych. Do trzech największych towarzystw reasekuracyjnych na świecie zalicza się obecnie Mtinich Re (Niemcy), Swiss Re (Szwajcaria) oraz General Reinsurance Corp. (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). Szczególne miejsce na rynku reasekuracyjnym na świecie zajmuje firma Lloyd’s of London. Syndykat ten zbiera według różnych szacunków od 8 do 12% globalnej składki reasekuracyjnej na świecie i stanowi dla wielu osób synonim pewności i siły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.