Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

FORMY ORGANIZACYJNE DYSTRYBUCJI TOWARÓW CZ. II

Specjalizacja asortymentowa ma różny zakres i różne podstawy. Może ona być dokonywana według cech surowcowo- -produkcyjnych sprzedawanych towarów (np. sklepy żywnościowe, odzieżowe, obuwnicze, artykułów chemicznych, artykułów elektrotechnicznych) lub na zasadzie łączenia sprzedawanych towarów z pracą rzemieślniczą (np. sklepy zegarmistrzowskie, jubilerskie, futrzarskie).

Ze względu na głębokość specjalizacji wyróżnia się sklepy branżowe obejmujące całość branży, a więc asortyment względnie szeroki (np. sklepy z artykułami żelaznymi) i sklepy specjalistyczne, obejmujące wycinek danej branży, o asortymencie głębokim, mogącym zaspokoić najbardziej wyszukane potrzeby (np. sklepy z zastawą stołową).

Nowsze tendencje specjalizacyjne polegają na oferowaniu asortymentów zaspokajających określony kompleks potrzeb, np. „wszystko dla domu”, „wszystko do ubioru”, „wszystko dla nastolatków”. W niektórych branżach występuje równolegle kilka form specjalizacji asortymentowej, np. w branży odzieżowej mamy jednocześnie sklepy branżowe, specjalistyczne, asortymenty obejmujące odzież dla określonego segmentu rynku (np. odzież dla młodzieży), wreszcie punkty łączące sprzedaż gotowej konfekcji z rzemieślniczym krawiectwem miarowym.

W kształtowaniu sieci handlu detalicznego występuje wiele Polityka różnych tendencji, których wspólną cechą jest dążenie do kształtowania lepszego dostosowania warunków zakupu do oczekiwań i prefe- sieci rencji nabywców. Jak już wskazywano, sposób oferowania detalicznej towarów zależy od takich czynników, jak:

– rodzaj i lokalizacja punktów sprzedaży

– formy sprzedaży

– poziom obsługi

– formy prezentami i warunki wyboru produktów

– zakres i treść informacji o produktach

– usługi przed- i posprzedażowe.

Formy oferowania towarów

Kształtowanie pożądanego sposobu oferowania towarów wymaga stworzenia określonej kombinacji tych czynników. Przy tworzeniu takiej kombinacji trzeba pamiętać, że poszczególne czynniki mają określony stopień mobilności i zmienności w czasie. Jedne z nich mogą być zmieniane stosunkowo łatwo i w relatywnie krótkim czasie, zmiana innych może następować jedynie w dłuższych okresach dotyczy to zwłaszcza tych, które wymagają ponoszenia nakładów inwestycyjnych (np. rozwój sieci sprzedaży).

W okresach krótkich, ze względu na czynniki o relatywnie niskim stopniu zmienności i mobilności, mogą być wykorzystywane przede wszystkim istniejące sposoby oferowania produktów. Celowe kształtowanie pożądanych sposobów oferowania produktów, a nie tylko wybór spośród istniejących, jest możliwe w okresach dłuższych. Tylko w takich okresach może następować zmiana czynników materialnych w rezultacie działalności inwestycyjnej oraz postępu techniczno-organizacyjnego.

Współczesny handel detaliczny jest dziedziną, w której szczególnie jest widoczna tendencja do różnicowania typów punktów sprzedaży oraz technicznego ich wyposażenia. Przejawia się to w nasileniu procesów modernizacyjnych i relatywnie dużego zakresu nowych inwestycji dotyczących zarówno sieci, jak i jej wyposażenia technicznego (urządzenia chłodnicze, systemy komputerowe, nowoczesne urządzenia ekspozycyjne itp.). Wszystko to powoduje, że oferowanie towarów staje się coraz bardziej kapitałochłonne. Zrozumiałe jest jednak, że różne formy oferowania towarów charakteryzuje różna kapitałochłonność (np. handel obnośny, handel wysyłkowy, domy towarowe, ośrodki handlowe).

Różnicowanie form oferowania towarów oraz punktów sprzedaży sprawia, że zmieniają się metody obsługi nabywców. Przy utrzymywaniu się sprzedaży tradycyjnej (przy dużym udziale sprzedawcy), np. w handlu towarami wybieralnymi, w coraz większym zakresie stosuje się samoobsługę i preselekcję. Warunkiem skutecznego stosowania samoobsługi i preselekcji jest odpowiednie przystosowanie towarów już w sferze produkcji (doza, jakość, opakowanie) oraz przygotowanie placówek handlowych i ich wyposażenia. Walory samoobsługi ujawniają się w pełni w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, dysponujących specjalnym wyposażeniem technicznym (meble, kasy, urządzenia chroniące przed kradzieżami).

Różnicowanie form oferowania towarów, a zwłaszcza gwałtowny rozwój sprzedaży bezpośredniej, zmienia tradycyjny charakter kontaktów nabywców z towarami. Rozwój handlu wysyłkowego, telemarketingu itp. sprawia, że nabywca przy podejmowaniu decyzji o zakupie określonego produktu nie musi wchodzić w bezpośredni z nim kontakt. W bardzo wielu przypadkach podstawą do podjęcia decyzji o zakupie jest katalog, ulotka, ogłoszenie reklamowe czy telefon od sprzedawcy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.