Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Finansowanie dynamicznego rozwoju zawodowego

Projektowanie, realizowanie i obsługa systemu dynamicznego rozwoju zawodowego kosztują Wydatki na rozwój zawodowy powinny więc być planowane (preliminowane) w niezbędnych przekrojach: rodzajowych, czasowych itd.

W firmach zagranicznych wydatki na szkolenia pracowników są opłacane wspólnie przez pracodawcę i związki zawodowe. Dla przykładu, w Holandii są one finansowane przez obie te strony w ramach tzw. umów technologicznych (nazwa może być dla nas trochę myląca).

Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nowych technologii kosztuje. Pracodawcy niejednokrotnie bardziej opłacałoby się zwolnić swoich pracowników i przyjąć z zewnętrznego rynku pracy nowych, zdolnych do obsługi wprowadzanych technologii – bez kosztownego przeszkolenia bądź po szkoleniu krótszym. Współfinansowanie szkoleń przez związki zawodowe umożliwia uniknięcie masowych zwolnień w sytuacji, gdy koszty szkoleń przekraczają możliwości pracodawcy. Taki właśnie jest sens tzw. umów technologicznych.

W Polsce rozwiązanie powyższe nie wchodzi w rachubę w sytuacji, gdy nawet liderzy związków zawodowych w zakładach pracy są – zgodnie z obowiązującym u nas prawem – utrzymywani przez pracodawcę, co jest, skądinąd, nielogiczne i nieetyczne38. Polskie związki zawodowe nie dysponują takimi środkami finansowymi, które mogłyby odegrać znaczącą rolę we współfinansowaniu rozwoju zawodowego pracowników. Niemniej można oczekiwać, że z czasem, gdy zarobki pracowników wzrosną i kwoty składek związkowych będą mogły być wyższe, tego typu rozwiązanie, przyjęte w krajach Unii Europejskiej, pojawi się i w Polsce.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.