Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Etapy programowania i organizowania działań reklamowych

Programowanie i organizowanie działań reklamowych musi nawiązywać do podstawowych cech marketingu oraz charakterystycznego dla niego punktu wyjścia podejmowanych działań. Punktami wyjścia przy programowaniu działań reklamowych są: rynek, występujące na nim potrzeby konsumentów, ich motywy, postawy i sposób postępowania. Tak jak przy kształtowaniu produktu nie może dominować myślenie kategoriami techniki i technologii wytwarzania, tak przy programowaniu działań reklamowych nie może dominować myślenie kategoriami środków i technik reklamy.

Przy programowaniu i organizowaniu działań reklamowych w ramach kształtowania strategii aktywizacji sprzedaży kolejność poszczególnych czynności jest zazwyczaj następująca:

– 1) określenie zadań reklamy w ramach strategii sprzedaży

– 2) wybór idei reklamy

– 3) wybór środków reklamy

– 4) wybór technicznych środków przekazywania informacji

– 5) określenie terminu i czasu akcji reklamowej oraz dokonanie podziału w czasie wydatków na reklamę

– 6) analiza efektów działań reklamowych.

Programując działania reklamowe w ramach opracowywania strategii aktywizacji sprzedaży, nie można koncentrować uwagi wyłącznie na oddziaływaniu na konsumentów. Programowanie to obejmuje celowe kształtowanie działań reklamowych podejmowanych wobec odbiorców na różnych szczeblach. Działania reklamowe stają się wówczas zintegrowanym systemem kształtowania popytu w całej sferze obsługi rynku.

Podstawowym etapem programowania działań reklamowych Określenie jest określenie zadania lub zadań reklamy w ramach opracowy- zadań wanej przez przedsiębiorstwo strategii sprzedaży. Punktami reklamy odniesienia dla określenia tych zadań są:

– cel realizowany za pomocą strategii marketingowej

– sytuacja rynkowa produktu

– intensywność oddziaływania na gawiska rynkowe

– wielkość zasobów, na podstawie których można przygotować i podjąć działania reklamowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.