Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Decyzje w zakresie zmian cen

Ważnym czynnikiem wpływającym na ustalanie i zmiany cen jest kierunek rozwoju popytu na dany produkt. W zależności od tego, czy popyt jest rosnący czy malejący, ceny mogą być ustalane na wyższym lub niższym poziomie. Ożywienie malejącego popytu może nastąpić przez obniżenie ceny. Rosnący popyt może osłabić tendencję do zmian cen i odwrotnie. Przedsiębiorstwo może być jednak zainteresowane obniżką cen również w tym przypadku, zwłaszcza gdy ma duży udział kosztów zmiennych w ogólnych kosztach działalności.

Decyzje w zakresie zmian cen mogą być oparte na zasadzie cen degresywnych, a więc stopniowo obniżanych w miarę pojawiania się i narastania trudności sprzedaży w danym segmencie rynku Stosowanie tej zasady musi jednak być oparte na znajomości reakcji konsumentów na zmiany ceny. Rozmiary segmentu rynku, wydzielonego z punktu widzenia określonych cech produktu lub konsumenta, mogą ulec ograniczeniu, jeżeli ceny są ustalone na wysokim poziomie. W miarę wyczerpywania się możliwości sprzedaży produktu w tym segmencie cena powinna ulegać obniżeniu.

Obniżenie ceny nie musi w każdym przypadku powodować rozszerzenia segmentu rynku, a więc zwiększenia zainteresowa- nia produktem nowego kręgu konsumentów bądź zwiększenia częstotliwości zakupów. W pewnych przypadkach może ono doprowadzić do zmiany segmentu rynku. Konsumenci, którzy byli skłonni nabywać produkt po wyższej cenie, mogą powstrzymać lub ograniczyć zakupy, gdy cena produktu ulega obniżeniu. Obniżenie ceny może natomiast skłonić innych nabywców do zakupu produktu. Oznacza to, że w wyniku obniżenia ceny może się zmienić charakter i krąg nabywców produktu. Wielkość sprzedaży produktu po obniżonej cenie zależy wówczas od rozmiarów nowego segmentu rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.