Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Analiza strategiczna dla firmy Sport Shoes

Jako podstawę analizy strategicznej dla firmy Sport Shoes przyjęto posiadane przez nią raporty rynkowe oraz bilans informacji wewnętrznych. Dokonano wstępnej oceny wyselekcjonowanych czynników i umieszczono po pięć elementów w każdej z ćwiartek macierzy SWOT, przedstawionej na ilustracji 3.6.

Po zestawieniu elementów wchodzących w skład macierzy SWOT dokonano skrzyżowania poszczególnych czynników, w efekcie czego stwierdzono, że potencjał firmy tkwi w wykorzystaniu niektórych szans (wzrost gospodarczy, popularność sportów amatorskich) dzięki jej silnym stronom (takim jak rosnąca świadomość marki oraz stała grupa klientów).

Można zatem zalecić firmie Sport Shoes umiarkowaną strategię ekspansji (maxi-maxi) w ramach nisz tynkowych, w których działa. Drugim krokiem w analizie strategicznej dla firmy Sport Shoes było opracowanie macierzy BCG. Ze względu na szeroki asortyment produktów uwzględniono w tym zestawieniu osiem kategorii obuwia sportowego i dokonano porównania z największym konkurentem, a także z danymi rynkowymi, które firma uzyskała ze wspomnianego raportu rynkowego. Analiza graficzna BCG wy kazała, że Sport Shoes ma raczej zrównoważony portfel produktów – zarówno „gwiazd”, „psów”, „dojnych krów”, jak i „znaków zapytania”. Pewnym problemem jest jedynie zbyt duża liczba produktów w tej ostatniej kategorii (aż pięć typów obuwia). Na pewno należy zastanowić się nad ich dalszym losem: jeżeli mogą wejść albo zbliżyć się do kategorii „gwiazdy”, warto je promować, jeśli zaś okaże się, że nie mają one takiego potencjału, trzeba – w dłuższej perspektywie czasowej – pomyśleć o wycofaniu ich z rynku.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy metodą McKin- seya. Oceny dokonano przez zestawienie opinii członków kierownictwa firmy. Następnie obliczono średnią ocen. W efekcie uzyskano zalecenie zastosowania strategii selektywnego inwestowania, co potwierdza wcześniejsze wyniki obserwacji z zastosowaniem metod SWOT oraz BCG.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.