Jak przeprowadzić analizę rynku

Bez przeprowadzenia analizy rynku nasz plan marketingowy nie będzie miał racji bytu. W podręcznikach planowania marketingowego element ten jest często pomijany albo omawiany dość skrótowo, ponieważ więcej miejsca poświęca się jakościowym metodom oceny planu (na przykład metodom portfelowym). Nie da się jednak uciec od ilościowych technik podejścia do planowania. Na przykład może okazać się, że nasze założenia co do sprzedaży były zbyt optymistyczne lub – co nieraz jest jeszcze gorsze – za nisko oszacowaliśmy jej wielkość. Warto pamiętać o zapewnieniu sobie punktu odniesienia w planie, a takim na pewno będzie rzetelnie przeprowadzona analiza rynku. Stanowi ona ważny element nie tylko planowania marketingowego, ale także całego procesu zarządzania marketingiem, co przedstawiono na ilustracji 4.1.

Czytaj dalej Jak przeprowadzić analizę rynku

Bezrobocie to nie przejściowy problem

Przedstawione wyżej podstawowe przyczyny bezrobocia oddziaływują naturalnie z siłą różną w czasie i w przestrzeni. Sytuacja szybko się zmienia, nie należy więc jej postrzegać statycznie. W niektórych dziedzinach wiele już osiągnięto, np. w zakresie wzmocnienia i unowocześnienia sieci urzędów pracy, poprawy jakości zarządzania w wielu firmach, wzrostu indywidualnej przedsiębiorczości i zaradności, znajomości realiów współczesnej gospodarki rynkowej itd. W innych obszarach, na przykład systemu fiskalnego, systemu ubezpieczeń społecznych czy budownictwa, sytuacja jest nadal fatalna.

Czytaj dalej Bezrobocie to nie przejściowy problem

POPYT NA PIENIĄDZ

Popyt na pieniądz jest związany przede wszystkim z pełnieniem przez pieniądz funkcji środka wymiany i środka płatniczego. Wykonując te funkcje pieniądz, uczestnicząc w transakcjach kupna-sprzedaży, krąży między dłużnikami a wierzycielami i służy regulowaniu innych zobowiązań. Już A. Smith stwierdził, że ilość pieniądza niezbędna dla obsługi wymiany towarów jest zawsze mniejsza od sumy obsługiwanych transakcji. Dzieje się tak dlatego, że pieniądz krąży (cyrkuluje), a jednostka pieniądza może obsłużyć w określonym czasie wiele różnych transakcji.

Czytaj dalej POPYT NA PIENIĄDZ

Profil sklepów branżowych ulega widocznej ewolucji

Wykorzystywanie segmentacji rynku przy kształtowaniu asortymentu, cen, aktywizacji sprzedaży, utrzymywaniu stałych więzi z nabywcami sprawia, że sklepy specjalistyczne cieszą się dużą renomą i zainteresowaniem wśród konsumentów. Stąd też ich liczba wyraźnie wzrasta (np. ze sprzętem radiowo-telewizyjnym, fotograficznym, turystycznym, sportowym, artykułami dla majsterkowiczów).

Czytaj dalej Profil sklepów branżowych ulega widocznej ewolucji

Przekształcanie artykułów w książki

Przejrzyj katalogi mediów i stwórz bazę redaktorów, pamiętając, by poruszana przez nich tematyka pokrywała się z tematyką felietonów. Przygotuj krótkie, zwięzłe zapytanie – w trzech lub czterech spójnych zdaniach przedstaw cały cykl, podkreśl korzyści, jakie osiągną czytelnicy po lekturze, przedstaw swoje kwalifikacje – i wyślij je e-mailem. Dołącz odsyłacz do strony internetowej, aby zainteresowani redaktorzy mogli w dowolnej chwili przeczytać twój życiorys i artykuły.

Czytaj dalej Przekształcanie artykułów w książki

Struktura systemu zarządzania kompetencjami

System zarządzania kompetencjami pełni funkcje służebne wobec misji, celów strategicznych i strategii rozwojowych przedsiębiorstwa – ma ułatwić ich realizację. Tak więc ani zarządzanie kompetencjami, ani rozwój zawodowy nie są celami autotelicznymi („samymi w sobie”, w pełni autonomicznymi). Jednocześnie (pod)system zarządzania kompetencjami jest częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien więc pozostawać we wzajemnej harmonii z innymi elementami systemu zarządzania przedsiębiorstwem, obejmującym: motywacje, komunikację, finanse, kontrolę (controlling), informatykę itd.

Czytaj dalej Struktura systemu zarządzania kompetencjami

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Jedną sprawą, o którą powinienem byt zadbać od samego początku, to zatrudnienie dobrego księgowego. Jakiś czas temu ktoś polecił mi swojego księgowego. Już wtedy powinienem był zdać sobie sprawę, że nie był to dobry pomysł, jako że polecił mi go uliczny artysta, który miał do czynienia tylko z niewielkimi kwotami pieniędzy. Jego księgowy był bardzo podejrzany. Nigdy nie odbierał telefonu, a to jest zawsze niepokojący znak. Poza tym był po prostu beznadziejny. Nie sądzę, aby miał jakiekolwiek kwalifikacje.

Czytaj dalej FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH CZ. II

Definiowanie Rynek definiowany w kategoriach produktu to rynek związany rynku najczęściej z jedną potrzebą. Na takim rynku sprzedawcy oferują w kategoriach dość zbliżone do siebie sposoby zaspokojenia tej potrzeby. Pełne produktu definiowanie rynku w kategoriach produktu obejmuje zazwyczaj cztery elementy:

Czytaj dalej PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH CZ. II